RAX - Halvrunt tilluftsdon med justerbara dysor

RAX är ett halvrunt don med justerbara dysor från donets utsida vilket ger en justerbar närzon. Donen har en extra hög inblandning av rumsluft vilket minskar temperaturgradienten i vistelsezonen och en högre golvtemperatur erhålls. RAX lämpar sig mycket väl för olika typer av kontorsrum och konferensrum.

AMA-text

TDxx
REPUS®-halvrunda lågimpulsdon  typ RAX eller likvärdigt
Donet skall ha REPUS® X-dysor för möjlighet att justara närzonen från donets utsida.
Material: Galvaniserad plåt
Färg: Pulverlack, vit RAL 9003 glans 30% eller enligt beställning.
Tillbehör: Sockel för anslutning underifrån, anpassning för att ansluta till undertakshöjd: hhhh
​​​​​​​
Typ:
RAX.AAAxBBBxCCC.EEE-Øxxx

Funktion

REPUS lågimpulsdon ger en jämn luftfördelning över hela frontytan, detta gäller även nya X-serien. Donen innehåller inga filter eller perforerade plåtar varför donen är helt underhållsfria.

X-serien har högre inblandning av rumsluft, vilket minskar temperaturgradienten i vistelsezonen och ger en högre golvtemperatur. Detta medger lägre tillufttemperatur och därmed en större kylkapacitet vid samma luftflöde.

Genom en ny patentsökt dysteknik erhålles rätt luftflöde genom varje enskilt hål. Hålen är slitsformade för att medge att luften riktas åt sidan. Donens närzon kan en- kelt justeras på frontens utsida.

De slitsformade hålen är placerade i grupper, med 20 mm operforerad zon runt varje grupp. Detta ger god inbland- ning av rumsluft. Luftfördelningen är mycket jämn och varje individuellt hål är försett med en ledskena som är så utformad att de fångar upp lika stora delflöden.

Injusteringen är enkel med bra mätmöjligheter - hög noggrannhet, högt mättryck.

Utförande

Som standard är donen 2 meter höga. De kan förses med täckplåt i valfri höjd.
Om kapade Al-profiler önskas måste exakt längd anges (det är också möjligt att kapa profiler på plats - täckplåten är teleskopisk).
Vi rekommenderar att donen monteras 100-150 mm över golv.
X-serien finns i ett flertal utförande.
RVX är ett bågformat don med relativt litet byggmått. RAX är en halvrund väggmodell.
VRX är en kompakt hörnmodell.
​​​​​​​Donen kan tillverkas enligt önskade mått.
Repus Halvrunt tilluftsdon med anslutning på ovansidaRepus Halvrunt tilluftsdon med anslutning på ovansida

Produktblad