Kanaler

DKL


Repus dyskanaler DKL kan monteras fritt hängande i rummet med en omblandande spridning av luften åt båda sidor.

DKS


Repus dyskanaler DKS kan monteras fritt hängande i rummet med en omblandande spridning av luften åt båda sidor.

DKQ


DKQ är dyskanal för vägg/takvinkel. De finns i dimension 160mm – 400mm. Donen tillverkas i längder 0,5, 1, 1,5, 2m och kan byggas ihop till långa don.

DKL-SP


Repus dyskanaler DKL kan monteras fritt hängande i rummet med en omblandande spridning av luften åt båda sidor.

DKU


DKU är dyskanal som monters dikt mot undertaket och placeras mitt i rummet. De finns i dimension 160mm – 400mm.

DKR


Önskar man integrera en dyskanal i undertaket är DKR perfekt. Donen kan fördela stora luftflöden trots en låg bygghöjd.