IX - Deplacerande takdon med justerbar sidospalt

Rektangulärt tilluftsdon för infällt montage med variabel sidospalt. Donet har REPUS-dysor som ger ett radiellt spridningsmönster samt att med sidospalten så kan man även styra luft ut åt sidorna. 

AMA-text

TDxx
REPUS®-lågimpulsdon för infällt montage typ IX eller likvärdigt
Donet skall ha invändigt monterade ställbara REPUS®-dysor för bästa luftfördelning + justerbar sidospalt
Material: Galvaniserad plåt
Färg: Pulverlack, vit RAL 9003 glans 30% eller enligt beställning.

Typ:
IXC.AAAxBBBxCCC-Øxxx
IXR.AAAxBBBxDDD-EExGG

Produktbeskrivning

IX-donen är infällda don för tak- eller väggmontage.
Fronten är utanpåliggande och har ställbar sidospalt.
I donet är ställbara REPUS®-dysor monterade vilket ger bästa luftfördelning över hela frontytan med mycket kort närzon. Standardkulör RAL9003 glans 30%, andra kulörer möjliga att beställa.

Injustering

Mätinstrument ansluts till mätnippel på fronten där tryckfall i donets anslutning avläses. Detta jämförs med separat datablad för aktuell donstorlek. Donet har inget eget spjäll utan injusteras med separat injusteringsspjäll.

Drift och underhåll

​​​​​​​Donet är underhållsfritt i sin konstruktion. Fronten är enkelt demonterbar för eventuell rengöring. Vid rengöring torkas donet med en lätt fuktad trasa och milt rengöringsmedel.