IRF - Infällt runt golv/gradängdon

Runda golvdon för montage i gradänger eller golv. IRF.125 är anpassad för sättsteg och fungerar bra även med låga tryckfall. IRF.100 och IRF.250 monteras på golvet.

AMA-text

TDxx
Gradängdon i runt utförande typ IRF eller likvärdigt
Tillverkas av galvaniserad stålplåt.
Ange montage i golv eller sättsteg
Donet skall ha justerbar Repusdysa R60 för ställbar närzon – 365 grader.
Pulverlackerad i RAL kulör enligt beställning

​​​​​​​Typ: IRF.100    IRF.125    IRF.250 

IRF 100

  • Enkelt montage
  • Stabil och tålig front
  • Front i rostfritt för infällt montage i golv och gradänger
  • Lackerad front för infällt montage i tak
  • Kan kanalanslutas
  • Helt underhållsfritt

Skötsel

Donet är underhållsfritt i sin konstruktion. Fronten är demonterbar för eventuell rengöring. Vid rengöring torkas donet med en lätt fuktad trasa och milt rengöringsmedel.

IRF 125

IRF 125 kan användas i alla typer av anläggningar där don fälls in i sättsteg. Donet skapar ett deplacerande system med bättre luftkvalitet och lägre temperatur i vistelsezonen än i taknivån.
Donet har en invändigt monterad fördelningsplåt vilket ger bästa luftfördelning över hela frontytan med korta närzoner. Detta ger ett helt underhållsfritt don utan risk för framtida ugensättningar.
Donet monteras plant infällt i golvet utan några utstickande detaljer. Donet monteras i golv med övertryck eller kanalansluts.

IAF/IRF

IAF/IRF kan användas i alla typer av anläggningar där don fälls in i golvet. Donet skapar ett deplacerande system med bättre luftkvalitet och lägre temperatur i vistelsezonen än i taknivån.
Donet har en invändigt monterad fördelningsplåt vilket ger bästa luftfördelning över hela frontytan med korta närzoner. Detta ger ett helt underhållsfrått don utan risk för framtida igensättningar.
Donet monteras plant infällt i golvet utan några utstickande detaljer. Donet monteras i golv med övertryck eller kanalansluts.