DKU - Halvrund dyskanal

DKU är dyskanal som monters dikt mot undertaket och placeras mitt i rummet. De finns i dimension 160mm – 400mm. Donen tillverkas i längder 0,5, 1, 1,5, 2m och kan byggas ihop till långa don, 20-30m och ibland även längre.

För klassrum så fungerar DKU bra om man önskar en dyskanal som inte samlar damm på ovansidan.  På Hushagsgymnasiet i Borlänge har man monterat två halvrunda dysdon i varje klassrum.
Kanalinklädnad finns som tillbehör.

Donen dimensioneras enkelt med vår konfigurator som även finns som plugin till MagiCAD.

AMA-text

TD xx
Halvrund dyskanal av typ DKU eller likvärdigt. Repusdysor som utnyttjar både dynamiskt och statiskt tryck för absolut jämn luftfördelning.
  • Täcklock och luftriktare skall kunna monteras på dysorna för att kunna justera luftflöde och spridningsbild.
  • Konstruktion av längsgående aluminiumprofiler som fästs i undertak/vägg. Kvartsrund dysplåt monteras i aluminiumprofilerna, Pulverlackeras RAL9003 gl30% eller enligt önskemål
  • Anslutning i gaveln på donet. (annan placering möjlig)
  • Underhållsfritt don som endast kräver avtorkning.
  • Kan kompletteras med kanalinklädnad (ex: DKU.bbb.cc.0, bbb=dimension, cc=längd i dm. 05, 10, 15, 20 finns)
Typ: DKU.bbb.cc.d.e (alt. - L eller -R vid envägs)