INSTALLATIONER

SVERIGE, GUSTAVSVIKS ÄVENTYRSBAD, ÖREBRO

Då badet skulle bygga ut med nya vattenrutschbanor blev Repus kontaktade för att ta fram bra lösningar för påblåsning av glasfasad samt golv i trapphuset där man går upp till banorna. Repus IAF-don med vinklad dysplåt ger en luftstråle hög hastighet som riktas mot fasad respektive golv.

Vid landningsbassängen behövde man få ut stora mängder luft och med Repus rektangulära dyskanal - DKR integrerat i undertaket fick man don med anpassad kastlängd och lågt tryckfall för en energieffektiv lösning.

Projektering: Creanova samt Projektengagemang
Installatör: Piscator Ventilation AB
IMG_4352.JPG
Betongelementen utformades så att bänkarna även fungerar som trycklådor till IAF-donen.
IMG_4358.JPG
IAF
IMG_4341.JPG
REPUS DKR don fördelar ut stora luftmängder med låga tryckfall.
De fungerar mycket bra för VAV-drift och är här dimensionerade för 600 l/s /st.