DN/EXPRESSEN

INSTALLATIONER

SVERIGE, DN/EXPRESSEN Reception Stockholm

Vår rektangulära dyskanal DKR kan som här integreras i undertak. Detta tak har dolt bärverk och donet är anpassat för att ligga i nivå med undertaksplatta Ecophon Lp typ x2.

Med våra rektangulära dyskanaler kan man få ut stora luftmängder utan att det krävs så mycket fläktenergi då tryckfallet över donen är mycket lågt. Detta don fördelar 570 l/s vid 7 Pa.

Det går även och få dyskanalerna för nedpendlat montage med spridning i sida eller neråt. Repus hjälper er även med don / dyskanaler för montage i vägg för att sprida stora luftflöden luften i horisontalplanet.

Projekterat av: SEC Projekt
Installation: Ventilator
DKR_dyskanal_i_undertak.jpg
Donet ansluts ovan undertak med två stycken 250mm anslutningar.
IMG_4273.JPG
IMG_4275.JPG