Huvudkontor i Stockholm

På Systembolagets huvudkontor har de haft komfortproblem. De är lösta genom att fördela luften över en större yta med hjälp av Repus runda dyskalnaler – DKL. Innan varje dyskanal sitter Repus spjäll/ljuddämparenhet LDS. Det ger en mycket snygg installation då ljuddämparenheten har samma utseende som donet.

I vissa rum riktades några dysrader mot kontorsplatserna. För att få bra komfort har luftriktare i efterhand monterats på dysorna.

Vid ombyggnad av anläggningen kan ett tidigare tilluftsdon av typ. DKL användas som tilluftskanal för intilliggande rum. Man sparade in rivningsarbeten och ny material genom att bara stänga dysorna med våra täcklock. Repus produkt är i detta avseende unik där man både kan rikta luften 360 grader eller har möjligheten att stänga dysorna helt.

”Jag uppskattar flexibiliteten och komforten med Repus dyskanaler” – Lars Bertram, Systembolaget.

Ombyggnaden är projekterad av Pehr Sjömar, SMS Energikonsult AB
Installationen är utförd av Ove Larsson, Ventilationsprojekt i Stockholm AB
Ansvarig fastighetsförvaltare på Systembolaget, Lars Bertram
DKL.250_w_air_direction_caps.JPG
Klicka i bilden för att förstora
DKL.250_w_new_hang_up_device.JPG
Klicka i bilden för att förstora
DKL.315_w_caps_closing_the_nozzles.JPG