INSTALLATIONER

SVERIGE,HÄRNEVISKOLAN, UPPLANDS-BRO

Nya_Härnevi_10_april_044.JPG

Härneviskolans idrottshall, ett bra exempel som visar hur vi efter projektets förutsättningar dimensioner dyskanaler med önskad kastlängd anpassad till aktuell takhöjd. Vi hjälper konsulter och entreprenörer med beräkningar för att få jämt luftflöde längs med hela lokalen.


Våra dyskanaler sparar också energi då vi kan fördela stora mängder luft med låga tryckfall. I detta projekt: 1200 l/s per 630-kanal med 26 Pa tryckfall.