Spicy hot

IMG_0014.JPG
Repus har i detta projekt hjälpt Mats Eriksson på ICEE AB i Eskilstuna som hade utmaningen att få in 2900 l/s på liten yta. Peter Mård på Inneväder AB som var projektledare ville få hjälp med infästningen av Repus INU-don som är ett infällt don utan donlåda. Repus tog fram en lackerad ramkonstruktion som utgör väggen i korridoren ut till köket. Peter är mycket nöjd att de fick hjälp med en helhetslösning samt ett enkelt montage av en komplett tilluftsvägg.


IMG_0010.JPG
IMG_0012.JPG
© 2016 Repus Ventilation AB
Design by: Webmaster