MAX HAMBURGERRESTAURANGER

DSC05345.JPG
Repus har levererat dyskanaler i dimension 250mm till Max miljöhus. Eftersom målsättningen är att hålla så låg energiförbrukning som möjligt erbjuder Repus energibesparing till restaurangerna genom att luften kan fördelas jämnt i lokalen med låg åtgång av fläktenergi.

Ventilationen är projekterad av Bengt Dahlgren AB.

Max miljöhus är den restaurang som vi nu bygger vid alla nyetableringar. Med gräs på taket påminner miljöhuset om gamla tiders husbyggen, fast i ultramodern tappning där maximal energiåtervinning är målet. Huset lever på ett sätt sitt eget liv, där bl a ventilationen anpassar sig efter hur många gäster som vistas i byggnaden.

Det här är Max miljöhus

■Byggnaden uppfyller Boverkets krav för Miljöklassad byggnad.
■Skyltarna har LED eller longlife lysrör, och alltså ingen neon.
■Belysningens energianvändning är reducerad med 50 procent.
■Byggnaden är värmetrög vilket ger lägre energiförbrukning vid uppvärmning och nedkylning.
■Byggnaden är miljöklassad enligt svenskt miljöklassningssystem.
■Ventilationssystemet styrs av antal gäster i restaurangen, vilket ger optimal energiförbrukning.
■Laddstolpar för elbilar finns tillgängliga utanför restaurangen.
■Vältbetong istället för asfalt minskar användningen av fossila bränslen.
■Byggnaden består av betong, glas och aluminium vilket minskar mängden byggavfall.
■Uppvärmningen styrs av fjärr- eller bergvärme = ingen elektrisk uppvärmning.
■Taket är täckt med sedum som ger liten belastning på takavvattningen, isolerar byggnaden samt återskapar markvegetationen.
■Allt material är fritt från bly, halogen och Ftalat.

Källa: www.max.se
DSC05341.JPG
DSC05343.JPG
DSC05346.JPG