INSTALLATIONER

SVERIGE, SVERIGEFINSKA SKOLAN

sve_fin_1_1024.jpg
Klicka i bilden för att förstora

 

 

 

 

 

Sverigefinska skolan i Stockholm har försetts med ny ventilation.

sve_fin_2_1024jpg.jpg
Klicka i bilden för att förstora

Skolans korridorer och matsal har låghastighetsdon för tak, typ PNU-T, monterats in i rektangulära kanaler som har ett tvärsnitt på 600x170mm.

sve_fin_3_1024jpg.jpg
Klicka i bilden för att förstora

I Sverigefinska skolans matsal finns totalt 3 stycken kanaler som vardera är 7 meter långt. I varje enskild kanal finns i sin tur 6 stycken PNU-T (599x575mm). Tilluftsflödet är 50 l/s per don (950 l/s totalt).

 

Den kompakta konstruktionen gör att ventilationssystemet har kunnat integreras mellan balkarna i det synliga betongtaket.

 

Läs mer om PNU-T

sve_fin_4_1024.jpg
Klicka i bilden för att förstora

 

Såväl kanaler som don är välintegrerade med den övriga omgivningen, och således stör de inte, de av arkitekter utformade, interiörerna.

 

 

 

 

Konsult: INKAB VVS i Eskilstuna, Björn Ericsson
Ventilationsentreprenör: CEMEK, Bo Centerfalk© 2016 Repus Ventilation AB
Design by: Webmaster