INSTALLATIONER

ÖSTERRIKE

Osterrike.gif
Nedan följer några utvalda projekt/referenser i Österrike. Om utförligare information önskas kring projekten, kontakta oss på REPUS (se kontaktsidan).

• Schönbrunn, Wien
• Spanska Ridskolan, Wien
• Vienna Twin Tower, Wien