INSTALLATIONER

TYSKLAND

tyskland.gif
Nedan följer några utvalda projekt/referenser i Tyskland. Om utförligare information önskas kring projekten, kontakta oss på REPUS (se kontaktsidan).
BHW, Offenbach
Café Toscana, Dresden
Daimler Benz, Rastadt
Hotel Hilton, Dresden
Hamburg Post Hotel
Lehrsaal, Köln
Musiksaal, Marktnuekirchen
Oberpost Direktion Frankfurt a.M
Röhm, Darmstadt
Stadtspaarkasse, Plauen

• Bundesdruckerei
• Dovenhov Hamburg
• Dresden Bank
• Kaiserssaal Ehrfurt
• Mitteldeutsche Druckerei
• Pfanni Kartoffelfabriik
• Uni-Klinikum Berlin