INSTALLATIONER

STORBRITANNIEN

england.gif
Nedan följer några utvalda projekt/referenser i Storbritannien. Om utförligare information önskas kring projekten, kontakta oss på REPUS (se kontaktsidan).
Birmingham Airport, Birmingham
The Criterion Theatre, London
The House of Civilengineers, London
The Royal College of Surgeons
The Royal Theatre, London
Heriot Watt University

• Arora Hotel Gatwick
• BP Preston
• Brittish Airways
• Heinz, Lanes
• Manchester Stadium
• Walkers Crisp
• Porsche Centre Reading