INSTALLATIONER

KANADA

Kanada.gif
Nedan följer några utvalda projekt/referenser i Kanada. Om utförligare information önskas kring projekten, kontakta oss på REPUS (se kontaktsidan)
Pacific Press, Vancouver