INSTALLATIONER

BELGIEN

belgiens.gif
Nedan följer några utvalda projekt/referenser i Belgien. Om utförligare information önskas kring projekten, kontakta oss på REPUS (se kontaktsidan).
Ferrari, Bryssel

• Bentley Brussel
• Europa Parlamentet, Bryssel
• I.N.R. Brussel
• Porsche Drogenbos