INSTALLATIONER

Kokpunkten Actionbad

Stora mängder övertempererad luft som med dyskanaler skall tryckas ner i vistelsezonen i kombination med undertak var den stora utmaningen i Västerås och actionbadet Kokpunkten.

Med Repus DKS dyskanal anpassad för aktuell inblåsningstemperatur och montagehöjd så har man fått en jämn varm temperatur i hela badet. Vi har levererat dyskanaler i dimension 500mm – 800mm.
Vid glasfasad har man använt vår IRF.100 i rektangulärt utförande = IRF.150x150-100. Det donet har en dysa som vinklar luftstrålen mot glaset så luften hamnar där den gör störst nytta.

Projekterat av: PB Teknik

Installation: Hoist Energy
B5.jpg
Raster i undertak. Dyskanalen är monterad ovanför.
B2.jpg
IRF.150x150-100: påblåsning av glasfasad.
B3.jpg
Dyskanal DKS ovan undertak.


© 2016 Repus Ventilation AB
Design by: Webmaster