INSTALLATIONER

SVERIGE, BÅTMÄSSAN, ÄLVSJÖ

boat01_600.jpg
Klicka i bilden för att förstora

REPUS har levererat donen till den modellseglings-bassäng som under de senaste åren har varit ett populärt och stående inslag på den välbesökta båtmässan i Älvsjö.

 

Huvudkravet från beställaren var att lösningen sjkulle komma att ge en så jämn lufthastighet (vind) över hela bassängen som är 8x24 meter! Luftlödet är 15000l/s och trycket 150 Pa. Lufthasigheten över bassängytan är 1,5 till 3 m/s.

boat02_600.jpg
Klicka i bilden för att förstora

Längs bassängens kortsida är 4000 stycken R60-dysor monterade i en 1 meter hög ramp. På tre meters höjd är fyra stycken Trox Jet-dysor (DUK 200) monterade. Dessa verkar huvudsakligen på den bortre tredjedelen av bassängen (16-24 meter).

 

Resultatet blev mycket lyckat och har dokumenterats av Lennart Karlen, TQI.

 

Ziehl har levererat kanalfläktar och Stifab-Farex ljudfällor.© 2016 Repus Ventilation AB
Design by: Webmaster