INSTALLATIONER

SVERIGE, AKADEMISKA SJUKHUSET, UPPSALA

ackadem1_600.jpg
Klicka i bilden för att förstora

Akademiska Sjukhuset i Uppsala har genomfört en ombyggnad av hus B5 och B3 Akuten och ambulanshall.

 

 

 

 

 

 

 

Konsult: Sisu, Bostjan Razinger

Ventilationsentreprenör: ABB Building System

 

 

ackadem12_600.jpg
Klicka i bilden för att förstora

I Uppsala har REPUS även levererat don till flera laboratorier. Bland dessa kan nämnas Ångströms-laboratoriet och Rudbecks-laboratoriet.

ackadem9_600.jpg
Klicka i bilden för att förstora

I kontorsrum och patientrum har lågimpulsdonet VRX, för takmontage mot korridorvägg, valts ut och installerats. Detta är en relativt ny lösning som har visat sig ha många fördelar: enkelt montage, rätt strömning i rummet, bra termiskt klimat.

 

Läs mer om VRX

ackadem10_600.jpg
Klicka i bilden för att förstora

REPUS har levererat don i specialutförande för takmontage, och med enkelt öppningsbara fronter, till de större laboratorierna på akuten.

REPUS styrka ligger till stor del inom kundanpassade låghastighetsdon.

 

Läs mer om kundanpassade låghastighetsdon

ackadem13_600.jpg
Klicka i bilden för att förstora

REPUS har levererat don av modell PDC för takmontage i laboratorier.

PDC är ett don med 3-vägsspridning som lämpar sig mycket väl för laboratorier. Vidare kan PDC ta relativt stora luftflöden med låga hastigheter i närzonen.

 

Läs mer

ackadem14_600.jpg
Klicka i bilden för att förstora

Dyskanaler har även levererats till ambulanshallen. Kanalerna som sitter på hög höjd har anpassats med färre dysrader än normalt i syfte att uppnå en hög lufthastighet och lång kastlängd. REPUS dyskanaler är unika med en helt jämn luftfördelning.

 

Läs mer© 2016 Repus Ventilation AB
Design by: Webmaster